דף הבית חיסכון במתנה- אלטשולר שחם

חיסכון במתנה- אלטשולר שחם

אודות חיסכון במתנה- אלטשולר שחם

לתשומת ליבך >>>

"חיסכון במתנה" של אלטשולר שחם היא מתנה שנועדה לחגוג את ההווה ולחלום על העתיד.

באמצעות הענקת שובר מתנה דיגיטלי של BUYME המהווה חלופה לתשלום אשר מקנה למחזיק בו את האפשרות למימושו בדרך של הפקדה לקופת גמל להשקעה- אלטשולר שחם חיסכון פלוס, בין אם לקופה קיימת של מחזיק השובר ובין אם לקופה חדשה שתיפתח על ידי מחזיק השובר, תוכלו להעניק מתנה עכשיו שעשויה להיות שווה יותר בעתיד[1][2].

קופת גמל להשקעה של אלטשולר שחם מאפשרת לכל אחת ואחד בכל גיל לחסוך ולהשקיע בשוק ההון, ולהפקיד עד כ-79,000 ₪ בשנה [3].

 

מאפייני הקופה:

     * מגוון מסלולי השקעה לבחירה.[4]

     * ניהול מקצועי ע"י מומחי השקעות מהמנוסים בענף.

     * משיכה של הכספים בכל רגע וכמה שרוצים. [5]

אלטשולר שחם הוא בית ההשקעות המועדף בישראל[6],

הדוגל במדיניות השקעות אחראית ומחושבת תוך הסתכלות ארוכת טווח, לצורך השקעה וחיסכון למגוון מטרות חיים וחלומות. מנהלי ההשקעות בקבוצה פועלים לזיהוי מגמות ותהליכים גלובליים, במטרה לאתר הזדמנויות השקעה אטרקטיביות [2][4].

אנו רואים בראש ובראשונה את טובת הלקוחות, והם הנכס העיקרי שלנו. לכן, אנו ממקדים את מירב המאמצים על מנת לספק ללקוחותינו את המידע המקצועי ביותר המותאם לצרכיהם.


הערות משפטיות:

המידע המתואר לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או שיווק השקעות המותאמים לצורכי הלקוח או תחליף להם.

BUYME אינה משמשת כסוכן ו/או יועץ פנסיוני והפקת השובר ו/או איזה מפעולותיה אינן מהוות ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני, כהגדרת מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק, ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005

[1] השובר יהא ניתן למימוש בדרך של הפקדה למוצר "אלטשולר שחם חיסכון פלוס" מספר קופה 7797. לפרטים נוספים על "חיסכון במתנה" יש ללחוץ כאן>>  https://bit.ly/496czRK

 

אלטשולר שחם אחראית באופן בלעדי למילוי הוראות הדין החלות על גוף מוסדי בקשר עם מימוש שובר המתנה בפועל כלומר, הצטרפות הלקוח ו/או הפקדות הלקוח לקופות המנוהלות על ידי החברה, אשר יבוצעו ישירות ובאחריותה המלאה של החברה בלבד וללא מעורבות כלשהי מצד BUYME ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה.

 

[2] אין לראות באמור התחייבות להשגת תשואות.

 

[3] ניתן להפקיד באופן חד פעמי או שוטף (החל מ-100 ₪ בהוראת קבע) ועד גובה תקרת ההפקדה השנתית. תקרת ההפקדה השנתית מתייחסת להפקדות עמית בכל חשבונותיו בקופות הגמל להשקעה, ונכון לשנת מס 2024 עומדת על סך של 79,005.69 ₪.

 

[4]מידע אודות מסלולי ההשקעה בקופת הגמל ומדיניות ההשקעה בהם ניתן למצוא באתר החברה

בכתובת www.as-invest.co.il


אלטשולר שחם רשאית לשנות מעת לעת את אופי מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים בקופות ו/או את עקרונות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת, בכפוף לתקנוני הקופות והוראות ההסדר התחיקתי.

 

[5]משיכה תתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. בעת משיכה הונית של הכספים בכל גיל תשלמו מס בשיעור של 25% על הרווחים. על אף האמור, משיכת הכספים כקצבה לאחר גיל 60 פטורה מתשלום מס הכנסה על הקצבה. יודגש, כי בהתאם להוראות הדין החלות כיום, לא קיים מנגנון למשיכת הכספים כקצבה ישירות מקופת גמל להשקעה. לצורך קבלת קצבה ניתן להעביר את הכספים לקופה לקצבה (קרן פנסיה או קופת ביטוח) וזאת החל מגיל 60.

 

[6] על פי סקרי מעמד מותג שנערכו בשנים 2013-2023 עבור אלטשולר שחם.


BUYME אינה משמשת כסוכן ו/או יועץ פנסיוני והפקת השובר ו/או איזה מפעולותיה אינן מהוות ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני, כהגדרת מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק, ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.יש לבחור את שובר המתנה הרצוי ולמלא את הפרטים הנדרשים לצורך שליחה למקבל המתנה.

למימוש השובר על מחזיק השובר ללחוץ על כפתור "למימוש המתנה" בדף הנפתח מה- SMS/ מייל שישלח אליו ולמלא את הפרטים הנדרשים כולל קוד שובר המתנה, או ליצור קשר עם אלטשולר שחם בטלפון 5980*

במקרה של מסירה ידנית של שובר המתנה, מחזיק שובר המתנה יצטרך לפנות לאתר אלטשולר שחם לצורך מימוש השובר בכתובת  https://bit.ly/49aQrFN

 

חשוב לדעת,

הפקדת סכום שובר המתנה בקופת הגמל להשקעה, מותנה במימוש שובר המתנה במהלך תוקפו וכן בהעברת סכום שובר המתנה שמומש בפועל לאלטשולר שחם מ- BUYME. סכום שובר המתנה שמומש בפועל צפוי לעבור לאלטשולר שחם ב-8 בחודש העוקב למועד השלמת מימוש השובר בחברה, וככל שמועד כאמור אינו יום עסקים*, ביום העסקים העוקב לו.

החל ממועד קבלת סכום המימוש בחברה ובכפוף לאמור, יחולו כלל חובות אלטשולר שחם כלפי בעל.ת הקופה על פי דין.

*כהגדרתו בהוראות הבנקאות (שירות ללקוח)(מועד זיכוי וחיוב בשיקים), תשנ"ב-1992 


לפרטים נוספים על "חיסכון במתנה" יש ללחוץ כאןhttps://bit.ly/496czRK

 

מימוש השובר בפועל כפוף להוראות הדין והרגולציה ונהלי החברה. אלטשולר שחם אחראית באופן בלעדי למילוי הוראות הדין החלות על גוף מוסדי בקשר עם מימוש שובר המתנה בפועל כלומר, הצטרפות הלקוח ו/או הפקדות הלקוח לקופות המנוהלות על ידי החברה, אשר יבוצעו ישירות ובאחריותה המלאה של החברה בלבד וללא מעורבות כלשהי מצד BUYME 


BUYME אינה משמשת כסוכן ו/או יועץ פנסיוני והפקת השובר ו/או איזה מפעולותיה אינן מהוות ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני, כהגדרת מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק, ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005
תוקף השובר עד 5 שנים מיום הרכישה. התוקף יופיע על גבי השובר לאחר הרכישה.