מדיניות הזמנות- רשת פתאל

כללי

·מובהר כי הלקוח הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין לרכוש שובר מתנה לצורכי שימוש פרטי עבורו או עבור אחר שבמעמד הרכישה מסר את שמו, ולא על מנת למכור את השובר המוצע ו/או את השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית (בתנאי שימוש אלו, מכירה של למעלה מ-10 חדרים) ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית (להלן בתנאי שימוש אלו: "מכירה קבוצתית"). שימוש באתר שלא באופן פרטי יזכה את רשת פתאל לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.


שובר המתנה

1.1. שובר המתנה ניתן לרכישה באמצעות: אתרי פתאל ו/או אתר BuyMe, ו/או מרכז ההזמנות של רשת מלונות פתאל. לרכישת שובר ליום כיף בלבד ניתן לפנות גם בפנייה ישירה למלון הרלוונטי.

1.2.  כל אדם, בכפוף לתנאי שימוש אלו, רשאי לרכוש את אחד או יותר משוברי המתנה, להלן:

1.2.1. "שובר כספי" - שובר המוטען בכסף לרכישת חופשות או ימי כיף ברשת מלונות פתאל. ניתן לרכוש שובר כספי בסכומים לבחירתו של הלקוח.

1.2.2.  "שובר מתנה לחופשה" - שובר לחופשה באחד או יותר מהמלונות הנמנים על רשת פתאל, בהתאם להגבלות ולתנאים של אותה חופשה, כפי שימסרו לרוכש במעמד הרכישה ויהוו חלק בלתי נפרד מהשובר. על גבי שובר מתנה לחופשה יופיעו שמות המלונות בהם זכאי הלקוח להתארח באמצעות שובר מתנה לחופשה.

1.2.3.  "שובר מתנה ליום כיף" - שובר זוגי או ליחיד, ליום כיף באחד או יותר ממלונות רשת פתאל, בהתאם להגבלות ולתנאים של שובר המתנה ליום כיף. יום כיף כולל ארוחת בוקר, ארוחת צהרים, קפה ועוגה ושימוש במתקני המלון.

שובר מתנה לחופשה ושובר מתנה ליום כיף יקראו יחד לעיל ולהלן: "שובר סגור"; שובר סגור ושובר כספי יקראו יחד לעיל ולהלן: "השוברים" או "שובר המתנה".

1.3.  שובר המתנה הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. רכישה של מעלה מעשרה שוברים תבוצע באמצעות המחלקה העסקית של רשת פתאל. שובר המתנה אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

·   אופן מימוש שובר המתנה

1.4.  ההזמנות לפי שובר המתנה תבוצענה מול "פתאל ישיר" בטלפון *3222 או 03-5110000. ותאושרנה על בסיס מקום פנוי, ובמקרה של הזמנת חופשה, בהתאם למדיניות המכירה של המלון בו ימומש השובר והכל בכפוף ובהתאם לתנאי השובר ולתנאי שימוש אלו. בעת ביצוע הזמנה על פי שובר המתנה, יש לציין בפני נציג המכירות כי הלקוח אוחז בשובר מתנה ולמסור את מספר השובר ופרטים אישיים, ככל שידרש לכך לזיהוי.

1.5.  שובר מתנה לחופשה ניתן למימוש במלון המופיע על גבי השובר ובו בלבד, על ידי הצגת השובר ותעודה מזהה, בהתאם להרכב ותנאי השובר.

1.6. שובר מתנה אינו ניתן להמרה למזומן ולא יינתן עודף במזומן. שובר המתנה הינו חד פעמי ואינו ניתן לטעינה מחודשת. לא יתאפשר שימוש חלקי בשובר סגור ועל הרוכש לממשו במלואו במהלך החופשה ו/או יום הכיף. 

1.7. שובר כספי ניתן למימוש, עד גובה הסכום המופיע בשובר, בכלל מלונות רשת פתאל, בהתאם למחיר המחירון ללקוחות רשת פתאל במלון הרלוונטי. למען הסר ספק, לא תתאפשר רכישת מוצרי נלווים ("אקסטרות") באמצעות השובר הכספי.

1.8. בסיס האירוח ושעות קבלה ופינוי החדרים הינו בהתאם לאמור על גבי השובר וכן למדיניות המכירה של המלון בו ימומש השובר ולתקנון פתאל.

1.9. במקרה של שובר סגור, רמת האירוח הינה בהתאם לחבילת האירוח אשר נרכשה במסגרת השובר ולתנאים המופיעים על גביו. מספר המקומות בבתי המלון של רשת פתאל הנו מוגבל וביצוע ההזמנה, בהתאם לשובר המתנה, הינו על בסיס מקום פנוי בלבד נכון למועד ביצועה.

1.10.תוספות, אקסטרות ושדרוגים יהיו על פי מחירון הבודדים התקף לעת האירוח במלון הרלוונטי.

1.11. תוקף השובר הכספי הינו לתקופה שלא תפחת מ-5 (חמש) שנים מיום הנפקתו. שובר המתנה לחופשה או ליום כיף ניתן למימוש בהתאם לתוקף המוטבע על גבו. לאחר מועדים אלו, שובר המתנה לא יכובד ו/או יוארך ו/או יוחלף, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד רשת פתאל ו/או המלון בעניין זה.

1.12.ניתן ליהנות מההנחות החלות ברשת פתאל בעת ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה באמצעות השובר הכספי בלבד, למעט ההנחות הקבועות בתכנית "פתאל על הזמן" ו/או אפליקציית yala ו/או אתר פתאל. מובהר כי הנחות אינן תקפות בעת רכישת שובר מתנה לחופשה ו/או ליום כיף.

1.13.  מובהר כי אירוח במלונות החברה הנו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד; אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.

מדיניות ביטול הזמנות לאחר רכישת שובר ביי מי וביצוע הזמנה ברשת מלונות פתאל -

 

 • עונת שיא: ללא שינוי
  דמי ביטול בתקופות שיא, קרי ביטול במהלך חודשים יולי ואוגוסט ובערבי חג וחג, לרבות בראש השנה, סוכות, פסח ושבועות (לעיל ולהלן: "תקופות שיא"):


במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בכתב תוך 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.


במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בכתב 7 ימי עסקים ופחות טרם מועד האירוח (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה) תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 50% (חמישים אחוז) משווי ההזמנה הכולל.


במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש  דמי ביטול בסך 75% (שבעים וחמישה אחוז) מערך ההזמנה הכולל.

 • עונה רגילה: השינוי כדלקמן

 

  • נון שואו: ללא שינוי.
   במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 50% (חמישים אחוז) משווי ההזמנה הכולל
 • דמי ביטול עונה רגילה

 

  • מלונות חיפה, נתניה, ת"א, בת-ים, רחובות, אשדוד ,אשקלון, ב"ש ולאונרדו ירושלים - ביטול שיתקבל עד 2 ימים לפני ההגעה לא יחוייב בדמי ביטול.
  •  
  • מלון לאונרדו פלאזה ירושלים - ביטול שיתקבל עד 3 ימים לפני ההגעה לא יחוייב בדמי ביטול.

 

  • מלונות אילת ים המלח וטבריה - ביטול שיתקבל עד 4 ימים לפני ההגעה לא יחוייב בדמי ביטול.

 

ביטול שיתקבל לאחר המועד לעיל יחוייב ע"פ החוק ב 25%

 

ניתן ליצור קשר עם רשת פתאל בטלפון מספר 03-5110016/7 או לתמיכה באמצעות מייל info@fattal.co.il

 

מתנות יום הולדת שוות!

הראו לאהובים ביום המיוחד שלהם שאין כמוהם בעולם

בוחרים, מוסיפים תמונה וברכה אישית ושולחים ישירות לנייד

מתנות ליום הולדת

מחפשים מתנה לגבר?

אצלנו תמצאו מגוון של מתנות וחוויות מושלמות לגבר

כל שנותר לכם הוא לבחור את המתנה ולסמוך עלינו שתקבלו תודה ענקית

מתנות לגבר

רוצים להעניק לעובדים מתנה שתשמח באמת?

יש לנו בול את מה שאתם מחפשים!

בואו לגלות מהן המתנות והחוויות שהעובדים שלכם הכי ישמחו לקבל

מתנות לעובדים

מתנה ליולדת זה תמיד מרגש!

טיפול ספא, יוגה עם הבייבי, או דייט מרגש עם אבוש

מתנות מפנקות שמתאימות בול לאחרי הלידה

מתנות ליולדת